Ressurser
11. september 2023

Blockchain-broer forklart

Blockchain-broer forklart

Siden Bitcoin og blokkjeden kom i 2008, har den gjennomgått litt av en forvandling til den teknologien vi ser i dag. Etter hvert som området fortsetter å vokse, med flere blokkjeder under utvikling, oppdager vi raskt hvor viktig det er for blokkjeder å kunne kommunisere og samarbeide. Gå inn i blokkjedebroer.

Tradisjonelt har blokkjeder vært isolerte samfunn, noe som betyr at når et prosjekt har valgt sin blokkjede, er det forpliktet til bare å betjene brukere på den kjeden. Interoperabilitet er avgjørende for fortsatt vekst i disse en gang enkeltstående økosystemene og økonomiene.

I denne artikkelen vil du avdekke hva en blokkjedebro er, hvorfor vi trenger å bygge bro mellom blokkjeder, de forskjellige typene og risikoen de utgjør.

Hva er en blockchain-bro?

Som navnet antyder, er en blokkjedebro et verktøy som forbinder to forskjellige blokkjeder. Det finnes flere metoder som en krysskjedebro kan fungere på, men generelt sett tar de sikte på å muliggjøre sammenkoblede økosystemer.

Ettersom hver blokkjede ble bygget innenfor sine egne parametere, er kommunikasjon på tvers av kjeder umulig uten blokkjedebroer. De utgjør mellomleddet som gjør det mulig for dApp-er utviklet på forskjellige kjeder å kommunisere og samarbeide. Dette er avgjørende for fortsatt vekst, adopsjon og tilpasningsevne for blokkjedeøkosystemer.

Hvorfor trenger vi blokkjedebroer?

Før blokkjedebroer, når en bedrift, et prosjekt eller en utvikler hadde valgt blokkjeden de valgte å opprette på, er de bundet til den. Dette begrenser det potensielle publikummet de kan nå og verktøyene de har tilgang til.

Med globale merkevarer som Adidas, Nike, Gucci og andre som går inn i blokkjeden, må utviklere finne flere måter å bli sammenkoblet på. Selv om disse merkene har valgt Ethereum blockchain som sin foretrukne blokkjede, vil det komme en tid da de må utvide - blokkjedebroer muliggjør dette.

Hvis merkevarer og prosjekter er begrenset til én blokkjede, begrenser de rekkevidden sin. Etter hvert som bruken av blokkjedeteknologi øker, vil transaksjoner og arbeid på tvers av kjeder bli normen. Det vil være Nike-entusiaster og potensielle kunder som bruker Solanafor eksempel.

Typer av Blockchain Bridge

Tillitsløse blockchain-broer

Tillitsløse blokkjedebroer er i hovedsak desentraliserte broer. De kalles tillitsløse fordi brukerne ikke trenger å stole på en enkelt enhet eller et enkelt selskap for å kunne bruke dem. I hovedsak tar kode, algoritmer og smarte kontrakter kontroll over hele prosessen. Det er ingen menneskelig innblanding som mellomledd.

Pålitelige broer

På den andre siden er betrodde broer svært sentraliserte. De eies, drives, betjenes og overvåkes av en mellommann. Derfor beholder broen på et eller annet tidspunkt i transaksjonsprosessen på tvers av kjeden kontrollen over eiendelen du overfører. Derav navnet. Du må stole på en tredjepart.

Som med de fleste betrodde, sentraliserte blokkjedeverktøy, har betrodde broer en tendens til å være mer brukervennlige, ha bedre utviklede funksjoner og være enkle å bruke.

Toveis broer

Denne gunstige varianten av blockchain-broen muliggjør fri flyt av transaksjoner mellom to forskjellige blokkjeder. Dette betyr at brukere fritt kan utføre transaksjoner frem og tilbake fra Ethereum til Solana, for eksempel.

Enveis broer

Litt mindre brukervennlig, og tilbyr halvparten av det en toveis bro gjør - en enveis bro er i hovedsak en enveiskjørt gate. Brukerne kan for eksempel gjennomføre transaksjoner fra Ethereum til Solana , men kan ikke sende noe fra Solana til Ethereum.

Fremtiden for blockchain-broer

Blokkjedebroer er i sin spede begynnelse, i likhet med hele defi -området. Men hvis de implementeres riktig, vil de beste blockchain-broene gi en følelse av frihet og samtrafikk til blockchain-rommet.

Med tilkoblede blokkjeder øker omfanget av antall brukere, forbedret utvikling av apper, økte muligheter for investorer og mye mer. Å utvide funksjonaliteten til blokkjedebroer vil muliggjøre samarbeid på tvers av kjeder, og åpne muligheter for utviklere og prosjekter for å øke verktøyene de tilbyr, forbedre opplevelsene og tilby brukerne mer.

Risikoen ved blokkjedebroer

En av de mest rapporterte utfordringene for blokkjeder er hacking. Noen av de største kryptovaluta-hackene har blitt gjennomført ved å infiltrere blokkjedebroer. Som nevnt, i likhet med store deler av bransjen, er det å lage en bro mellom blokkjeder i sin spede begynnelse. Mye utvikling må skje for å produsere pålitelige og sikre løsninger som kan skaleres etter hvert som brukernes etterspørsel øker.

På dette stadiet er det høyst sannsynlig at bare pålitelige (sentraliserte) broer vil være i stand til å bruke tiden og pengene som trengs for å utvikle verktøyene som trengs for å få dette til å fungere for alle. De er imidlertid plattformene som er mest utsatt for hacking, slik vi har sett med mange sentraliserte utvekslinger.

Med lite beskyttelse for brukerne og lite eller ingen lovgivning på plass, vil brukerne risikere å miste midlene de overfører til blokkjedebroen.

Oppsummert

Å bygge bro mellom blokkjeder er avgjørende for den fremtidige utvidelsen og innføringen av blokkjedeteknologi. De gir prosjekter, utviklere og brukere mulighet til å arbeide på tvers av kjeder i stedet for å måtte holde seg innenfor de begrensende parametrene til én enkelt plattform.

Selv om de er i sin spede begynnelse, er blokkjedebroer allerede effektivt implementert for å muliggjøre samarbeid og utvikling og gjøre det lettere å handle fritt fra kjede til kjede.

De medfører imidlertid risiko, og det er behov for mye utvikling. Hele blokkjedeområdet er fortsatt i ferd med å lære, vokse og utvikle seg. En ting er sikkert, blokkjedebroer vil være en integrert del av fremtiden.

Abonner på nyhetsbrevet vårt i dag!

Takk for at du abonnerer på nyhetsbrevet vårt.
Oops! Noe gikk galt da du sendte inn skjemaet.